بنام خداوند بزرگ ومهربان ج

شعار ما: حفظ ارزش های والای دينی وفرهنگی، و مبارزه با تعصبات قومی، سمتی، زبانی ومذهبی                     دافغان غږ يوه ناپييلی اودټولو افغانانوپاڼه ده چه په هيواد کی ملی يووالی، او ملی پرمختګ غواړی

1234

ياد وطن ----- سليمان شاه صوفی زاده

2007-11-30 | اشعار دری+150

 

ياد وطن

بيا تو بلبلم که ياد وطن د ر کارا ست --- ببين که همو طنان جمله خسته وزاراست

فضائ مجلس عشاق وطن مست بکن --- چرا که چهره ها به ياد وطن بيماراست

تو بلبلی که در بهارو فصل گل خوانی --- ولی بها ر ز کا شا نهء ما بيزا ر است

بيا مبا ش منتظر بها ر خود خواه را --- وطن زخون شهيدان هميشه گلزا ر است

بخوان ترانه و شعر وغزل برائ وطن --- که درين محفل عاشقان وطن بسياراست

کمی خوشی وکمی د رد وطن ياد بکن --- چرا که ملت ما ملت د ل ا فگا ر است

ملول مبا ش هموطن ز حريفان زما ن --- بود ت زنده وطن تا که فلک درکاراست

سليمان شاه صوفی زاده

رجوع به صفحۀ اصلی اشعار دری